πῶλε

πῶλε
πῶλος
foal
masc/fem voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • πωλέ' — πωλέο , πωλέομαι go up and down pres imperat mp 2nd sg (epic ionic) πωλέαι , πωλέομαι go up and down pres ind mp 2nd sg (epic ionic) πωλέο , πωλέομαι go up and down imperf ind mp 2nd sg (epic ionic) πωλέο , πωλέω sell pres imperat mp 2nd sg (epic …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Πῶλε — Πῶλος foal masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • HOMOEOPTOTA — homoeoteleuta, isocola, parisa, et id genus alia Gorgiae Leontini inventum cui propterea apud Delphos aurea dicata statua est. Sed, quod hisce praeter modum uteretur, discip. eius Polus, Agrigentinus Sophista, seque iactaret insolentius, Plato… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MESOMEDES — Cretensis, poeta Adriano principi carissimus, scripsit in laudem Antinoi liberti eius. Suidas. Meminit eius Eusebius quoque in Chron. Μεσομήδης ὁ Κρὴς κιθαρωδικῶν νόμων μουσικὸς ποιητὴς γνωρίζεται, ubi κιθαρῳδικῶν νόμων ποιητης, est canticorum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • λώστος — λῷστος, η, ον (Α) 1. πάρα πολύ επιθυμητός 2. πάρα πολύ καλός («ᾦ λῷστε πῶλε», Πλάτ.) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”